Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ludowidła.pl.

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy ludowidła.pl prowadzony pod adresem https://ludowidla.pl. Działalność gospodarcza została zarejestrowana w 2013 r. pod nazwą Skjoldur Stefan Bracha z siedzibą przy ul. Siedliska 140, 32-620 Brzeszcze o numerze REGON: 061614460 Numer NIP: 7122905823. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Feliksa Araszkiewicza 11/1, 20-834 Lublin.
Dane kontaktowe i do korespondencji: Skjoldur Stefan Bracha ul. Siedliska 140, 32-620 Brzeszcze, adres mail kontakt@ludowidla.pl, tel. 691 823 518. (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
Działalność gospodarcza wpisana do rejestru Centralnej Informacji i Ewidencji Gospodarczej w dniu 4.11.2013. Organem rejestrującym jest Minister Gospodarki. Przed zamówieniem produktów ze sklepu należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

Informacje ogólne
1.Sklep ludowidła.pl zajmuje się sprzedażą artykułów zamieszczonych na stronie http//ludowidla.pl.
2. Sprzedaż odbywa się przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem a właścicielem sklepu ludowidla.pl - firmą Skjoldur Stefan Bracha, zwaną dalej Sprzedającym.
3.Sprzedający dostarcza Klientowi towar bez wad, zgodny z jego przeznaczeniem oraz zamówioną ilością.
4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Ludowidła.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Obszarem działalności sklepu internetowego ludowidła.pl jest cały świat.

Zamówienia
1.Zamówienie to zaproszenie skierowane przez Klienta do Sprzedającego w celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu zgodnie z informacją na jego temat znajdującą się w chwili zamówienia na witrynie sklepu
2. Sklep internetowy ludowidła.pl czynny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez cały ten czas możliwe jest składanie zamówień.
3. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu ludowidła.pl, przez pocztę mailową (kontakt@ludowidla.pl), oraz telefonicznie pod numerem 691 823 518.
4. Przed złożeniem zamówienia Klient może się zarejestrować, zakładając konto na stronie sklepu postępując zgodnie z umieszczoną instrukcją i wskazaniami. Rejestracja skraca i upraszcza proces zamówienia i sprzedaży.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
6.Składane zamówienie przez formularz i przyciśniecie przycisku POTWIERDŹ ZAKUP jest związane z obowiązkiem zapłaty, jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, umowę uważa się za niezawartą.
6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W wypadku gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia brakujących danych.
7. Dokonanie zakupu następuje przez umieszczenie produktów „w koszyku”, złożenie zamówienia, podanie prawidłowych danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz wybór formy płatności.
8.W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub płatności przy odbiorze osobistym czas realizacji zamówienia liczy się od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku wyboru którejś z pozostałych form płatności czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego lub otrzymania informacji o prawidłowo wykonanym przelewie.
9.W przypadku złożenia zamówienia drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (e-mailem lub w rzadszych przypadkach drogą telefoniczną). Zawiera ono szczegółowe dane dot. finalizacji zamówienia takie jak : numer konta (w przypadku przelewu), termin realizacji zamówienia, informacje dotyczące wysyłki itp.
10. Zamówienia składane w sklepie realizowane są od poniedziałku do piątku.
11. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w piątek po godz. 16.30 do niedzieli do godz. 23.59, to czas dostawy liczony jest od poniedziałku.
12. W przypadku, gdy realizacja zamówienia może być opóźniona powyżej 7 dni ze względu na brak części towaru lub inne okoliczności, Klient zostanie powiadomiony o stanie zamówienia telefonicznie lub poprzez e-mail i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
13. Jeżeli złożone zamówienie obejmuje artykuły o różnym statusie dostępności, wysyłka zamówionych produktów następuje w chwili skompletowania całości zamówienia lub według indywidualnych ustaleń.
14. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysyłki towaru. Zmian można dokonywać poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym.
15. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
16. Zamówiony artykuły wysyłane są w ciągu 24 godzin. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych (przesyłka krajowa) lub 14 dni roboczych (przesyłka zagraniczna). Powyższy czas realizacji zamówienia nie dotyczy produktów, dla których czas realizacji podany jest w opisie produktu.

Ceny i formy płatności
1. Wszystkie ceny podane w witrynie sklepu są cenami brutto i nie zwierają kosztów dostawy.
2. Właściciel sklepu internetowego Ludowidła.pl nie jest płatnikiem podatku VAT (sprzedaż zwolniona z VAT na podst. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).
3. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest wystawiony paragon, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy.
4. Na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura „zw”.
5. Koszty dostawy i ewentualne dodatkowe płatności wskazywane są w trakcie składania Zamówienia.
6. Forma płatności wybierane jest przez Klienta w procesie zamawiania towaru. W sklepie ludowidła.pl są do wyboru następujące formy płatności:
- przedpłata na rachunek bankowy w pln – ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1315 1000 0092 0776 0639
Dane do przelewu:
Skjoldur Stefan Bracha
ul. Siedliska 140 32-620 Brzeszcze
- za pobraniem – uregulowanie należnej kwoty pobrania przy odbiorze przesyłki
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
- płatność przy odbiorze osobistym
7. Przelew z zagranicy powinien zawierać: numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN(PL 87 1050 1315 1000 0092 0776 0639), nazwę firmy oraz adres odbiorcy, tytuł przelewu, adres, SWIFT ING Bank Śląski (INGBPLPW) lub nazwę i adres: ING Bank Śląski S.A.
ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa

Wysyłka
1. Koszt dostawy (wysyłki) produktu pokrywa Klient.
2. Przesyłki na terenie Polski dostarczają: Poczta Polska oraz firmy Kurierskie. Szczegółowe koszty wysyłki znajdują się w zakładce Formy płatności i koszty wysyłki (tutaj: https://ludowidla.pl/formy-p%C5%82atno%C5%9Bci-i-koszty-wysy%C5%82ki).
3. Przy zamówieniach powyżej kwoty 200 zł przesyłka realizowana jest na koszt Sprzedającego (dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Polski).
4. Odbiór osobisty zamówionego produktu odbywa się pod adresem: Skjoldur Stefan Bracha ul. Siedliska 140, 32-620 Brzeszcze.
5. Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich.
6. Przesyłki o dużych, niestandardowych gabarytach wyceniane są indywidualnie na podstawie obowiązujących cenników firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej

Odstąpienie od umowy i reklamacje
1.Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia objęcia towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przesyłając Sprzedającemu stosowne oświadczenie listem poleconym na adres Sprzedającego (Skjoldur Stefan Bracha, ul. Siedliska 140, 32-620 Brzeszcze) lub mailem na kontakt@ludowidla.pl. Formularz odstąpienia dostępny TUTAJ:https://ludowidla.pl/sites/default/files/wzor%20formularza%20odstapienia...
2.Okres terminu do odstąpienia liczy się od momentu przyjęcia produktu przez klienta.
3.Klient ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy, a Sprzedający zwraca Klientowi dokonane płatności przy zakupie produktu oraz koszty jego dostawy w tej samej formie.
4.Koszty związane ze zwrotem produktu ponosi Klient.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
6.Sprzedawca wraz z artykułem przekazuje Klientowi informację o której mowa w art. 12 Ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, według wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr. 1 do Ustawy z dn. 30 maja 2014r.(Dz.U.2014 poz 827r.).
7. Jeżeli po otrzymaniu towaru, ujawnią się w nim wady techniczne lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się przez pocztę mailową (kontakt@ludowidla.pl) lub telefonicznie (691 823 518) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.
8.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, np. z powodu wyczerpania zapasów, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu oraz koszty wysyłki.

Dane osobowe
1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego ludowidła.pl w związku z zakupami w tym sklepie jest Sprzedający.
3. Dane przekazywane są przez Klienta dobrowolnie.
4. W każdej chwili Klient ma prawo do aktualizacji (również samodzielnie) lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
5. Pełne i aktualne informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są w zakładce - Polityka Prywatności.
6. Pełne i aktualne informacje dotyczące polityki Cookies dostępne są w zakładce - Polityka Cookies.

Zmiany regulaminu
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedającego - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem (14 dni).
3. Informacja o zmianie regulaminu znajdzie się w widocznym miejscu w sklepie internetowym z odpowiednim wyprzedzeniem (14 dni).
4. W przypadku, gdy Klient sklepu internetowego ludowidła.pl nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
5. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.03.2016 r.
2. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.
3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu ludowidła.pl należy je wszystkie wyłączyć.
6. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy poszczególnych ustaw dotyczących praw konsumenta i zawierania umów na odległość.
9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
10. W przypadku sprzeczności przepisów Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo zastosowania mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
11. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl